A Fish and a Gift

59,778
Vitabu vya Picha vya Wasomaji Wastani

Maelezo

Kimeandikwa na Liesl Jobson
Kimechapishwa na Book Dash

Yusuf waits on the beach while Papa pushes out his boat. Surfers, turtles and sharks come from the sea. What will Papa bring back for Yusuf?

Shughuli