Thato's Birthday Surprise

9,976
Vitabu vya Picha vya Wasomaji Wanaoanza

Maelezo

Kimechapishwa na Book Dash

It is one week until Thato’s Birthday. His mama tells him he will have a big surprise. What will it be?