The Fox and the Seven Kids (MTP Famous Classics: Level 1)

14,882
Vitabu vya Picha vya Wasomaji Wanaoanza

Maelezo

Kimeandikwa na Macaw Books LLC
Kimechapishwa na Mountain Top Publishers

Mother Goat saves her seven kids by cutting open the fox's stomach..