Little Painters

13,529
Vitabu vya Picha vya Wasomaji Wanaoanza

Maelezo

Kimeandikwa na Cheryl Rao
Kimechapishwa na Pratham Books

Painting the house is such fun! But what colour should the gate be? This book teaches colours in a fun way.